• CHÍNH SÁCH THANH TOÁN:

    Phương thức đặt hàng

     CHÍNH SÁCH THANH TOÁN:

    • Thanh toán bằng tiền mặt:
    • Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản: - Minh gửi thông tin chuyển khoản: Vietcombank STK: 0371000447691 Nguyễn Ngọc Minh, chi nhánh tân định
    Ngày đăng: 14-04-2018 1,191 lượt xem