• CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN:

  Chính sách bảo mật. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

  1. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN:

  1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

  Mục đích của việc thu thập thông tin khách hàng nhằm liên quan đến các vấn đề như:

  - Hỗ trợ khách hàng: mua hàng, thanh toán, giao hàng. 

  - Cung cấp thông tin sản phẩm, các dịch vụ và hỗ trợ theo yêu cầu của khách hàng. 

  - Gửi thông báo các chương trình, sản phẩm mới nhất của chúng tôi. 

  - Giải quyết vấn đề phát sinh khi mua hàng. 

  - Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp. 

  - Đo lường và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi. 

  2. Phạm vi thu thập thông tin

  Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng khi:

  • Khách hàng trực tiếp cung cấp: Khách hàng trực tiếp cung cấp bao gồm: họ tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ.

  • Khách hàng tương tác với chúng tôi: Chúng tôi sử dụng cookies và công nghệ theo dấu khác để thu thập một số thông tin khi khách hàng tương tác trên website: abayre.vn

  • Từ những nguồn hợp pháp khác: Chúng tôi thu thập thông tin khách hàng từ các nguồn hợp pháp khác.

  3. Thời gian lưu trữ thông tin

  Công Ty TNHH Miligo sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy thông tin đã cấp. 

   4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

  – Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân.

  – Chúng tôi sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động liên quan đến website abayre.vn. Khi đó, bên thứ ba có thể truy cập hoặc xử lý các thông tin cá nhân trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó. Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba này tuân thủ mọi luật lệ về bảo vệ thông tin cá nhân liên quan và các yêu cầu về an ninh liên quan đến thông tin cá nhân.

   

   

  Ngày đăng: 12-07-2018 1,041 lượt xem